KAA studio

Architektonický ateliér, Praha. Architects' office in Prague.

ing. arch. Kamila Holubcová
ing. arch. Antonín Holubec

Zabýváme se širokým spektrem činnosti od urbanismu k návrhům novostaveb či rekonstrukcí až po interiéry a drobný design. Po syntéze a následné analýze vstupních údajů ve spolupráci s investorem navrhneme koncept projektu, který chápeme jako matrici, ze které se logicky odvíjí všechny další procesy, jako je volba dispozičního a materiálového řešení, koncepce detailů apod. Cílem naší práce je ve vzájemné interakci s klientem umožnit vznik unikátního individuálního řešení.

Poskytujeme odborný servis v jednotlivých fázích projektu:

  • příprava zakázky
  • návrh stavby - studie
  • vypracování dokumentace pro územní řízení
  • vypracování dokumentace pro stavební řízení
  • vypracování dokumentace pro provedení stavby
  • vypracování dokumentace pro zadání stavby dodavateli
  • spolupráce při výběru dodavatele
  • spolupráce při provádění stavby - výkon autorského a technického dozoru
  • spolupráce po dokončení stavby

Na přípravě jednotlivých fází spolupracujeme s týmem zkušených specialistů v oblasti technického zařízení budov a inženýrských sítí. V průběhu stavby zajišťujeme kompletní autorský a technický dozor nad provedením díla.